Tradicija čebelarjenja na domačiji Škufca v Dragovškem

Tradicija čebelarjenja na domačiji Škufca v Dragovškem sega v daljno preteklost,  s postavitvijo dveh starih panjev pod kozolec pred štirimi leti pa smo jo ponovno obudili. Hkrati sem uresničil svoje otroške sanje: s svojima prvima dvema družinama v starih panjih sem vzneseno vstopil v čudoviti svet čebel. Sledečo zimo smo postavili čebelnjak v katerem skrbim za 24 čebeljih družin avtohtone slovenske vrste – kranjske sivke. Čebelnjak, v katerem je tudi ležišče namenjeno apiterapiji ali čebelji terapiji (pomiritvi in počitku ob blagodejnih učinkih naravnih zvokov in čebeljih aerosolov), stoji ob čebelarski gozdni učni poti. Na poti lahko sprehajalec spozna enega največjih vzrejevalcev matic v Sloveniji, neokrnjena narava pa nudi odlične možnosti tudi za ekološko čebelarjenje. Čebelja paša v okolici domačije Škufca omogoča pridelavo cvetličnega, kostanjevega in gozdnega medu. Zadnji dve leti aktivno delujem tudi kot tajnik v čebelarskem društvu Litija. V prihodnjih letih pa se želim na  področju čebelarjenja še dodatno izobraziti in povezati gozdarsko znanje s čebelarsko prakso.